Despre noi

Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Nr. 129

Trecutul

Şcolii Gimnaziale Nr. 129 este legat de planul urbanistic al Primăriei Capitalei, plan pus în practică la începutul anilor 1970, în cartierul Berceni din sectorul 4. Datorită acestui plan ce viza construirea de noi locuinţe, cartierul a fost ocupat de o populaţie tânără, ducând astfel la necesitatea construirii în zonă (Str. Reşiţa – Bulevardul Constantin Brâncoveanu), a acestei unităţi de învăţământ.

Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Nr. 129

Aşezarea în teritoriu şi căile de acces

Şcoala Gimnazială Nr. 129 este amplasată în partea sudică a municipiului Bucureşti, în sectorul 4, cartierul Berceni, la intersecţia meridianului de 2606’23” longitudine estică, cu paralela de 44023’20” longitudine nordică, la o altitudine de circa 75 m. Din punct de vedere fizico-geografic Şcoala Gimnazială nr. 129 este situată în Câmpia Bucureştiului (componentă împreună cu cîmpiile Maia, Snagovului, Moviliţa ţi Calnăului, a câmpiei Vlăsiei), pe câmpul Berceni, între văile râurilor Dâmboviţa şi Sabar.

Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Nr. 129

Piatra de temelie

În anul 1975 s-a pus piatra de temelie a Şcolii Gimnaziale Nr. 129, iar la sfârșitul anului 1976 a fost dată în funcţiune cu menţiunea că primul trimestru al anului şcolar 1976-1977 a fost urmat de către elevi în cadrul Şcolii Generale Nr. 99.

Pe o plăcuţă fixată pe gardul care înconjura clădirea în construcţie era scris „Şcoala străbunilor” (Filofteia Dragomirescu, informaţie verbală, 1999).

Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Nr. 129

Prezent

Şcoala Gimnazială Nr. 129 ocupă în prezent o suprafaţă de 1,1564 ha din care clădirea deţine 0,1254 ha. Aceasta este o clădire construită sub forma literei U cu parter şi două etaje având un număr total de 52 de încăperi din care 22 de săli şi 3 cabinete ( două de informatică si unul de biologie), două laboratoare de chimie şi fizică, o bibliotecă, două cabinete medicale (unul medical, unul stomatologic) și un cabinet psihopedagogic, sală de mese, cancelaria.

După construirea clădirii, şcoala a fost dotată cu material adecvat pentru desfăşurarea în condiţii optime a unui învăţământ modern şi de calitate.

Din anul 1976 şi până în prezent, conducerea instituţiei, alături de cadrele didactice, părinţi şi elevi au depus eforturi pentru păstrarea în bune condiţii a şcolii şi modernizarea acesteia.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

NIVEL PREŞCOLAR

- Grupa Mijlocie: JOCUL CULORILOR

- Grupa Mare: LUMEA MEA ÎN CULORI

NIVEL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

- Clasa I: ENGLISH THROUGH SONGS AND GAMES

- Clasa a II-a: PREGĂTIŢI PENTRU VIAŢĂ

START ÎN AVENTURA CUNOAŞTERII UNIVERSULUI

ORTOGRAME ... FANTASTICE!

- Clasa a III-a: PREGĂTIŢI PENTRU VIAŢĂ

EDUCAŢIE FINANCIARĂ

CARTEA, PRIETENA MEA

- Clasa a IV-a: MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

LIMBA FRANCEZĂ PRIN MUZICĂ ŞI JOC

- Clasa a V-a: LECTURA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ

CULTURĂ ŞI SOCIETATE ÎN EVUL MEDIU

READING AND WRITING SKILLS

- Clasa a VI-a: TEATRUL ŞI NOI

DESENUL ÎN VIAŢA COTIDIANĂ

MUZICĂ, FORMĂ, CULOARE

- Clasa a VII-a: DESENUL ÎN VIAŢA COTIDIANĂ

PREGĂTIŢI PENTRU VIAŢĂ

TEATRUL ŞI NOI

EXPEDIŢII ŞI EXPLORATORI

- Clasa a VIII-a: LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ

MATEMATICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ